BERITABUDAYA

Pentingna Ngamumule Seni Budaya Sunda

MAJALENGKA – macakata.com – Ngamumule tur motekarkeun seni budaya perelu dilaksanakeun sakumna pihak sangkan teu tilem ku  budaya luar. Anapon kitu, nagara oge boga andil dina kamotekaran oge ngamumule budaya sangkan teu kaleungitan jati diri.

Hal eta ditepikeun ku anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil  SMS, Mayjen TNI (Purn) DR. H. Tb. Hasanuddin SE MM., anu boge salaku Ketua Dewan Penasihat Pencak Silat Gagak Lumayung, dina kagiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Jumaah, 11 November 2022.

TB Hasanuddin nandeskeun pentingna ngokolakeun tur ngamumule seni jeung budaya Indonesia, hususon Sunda. Kukituna pikeun ngabantu seniman budayawan Majalengka, Tb Hassanuddin masrahkeun bantuan kandaraan mobil jeung sound system pikeun Seniman Satatar Majalengka (Sasama) anu kacida dibutuhkeun pikeun kalancaran dina kagiatan seni budaya.

“Seni budaya Sunda kawilang Adiluhung, kalebet  pembentukan karakter,  contohna, kajujuran, duduluran, gotong royong, katut harga diri,” ceuk TB Hasanuddin.

Kukituna dina hal ieu Ketua Yayasan Wilasantana Talaga Manggung,  ngapresiasi ka sakumna pihak kudu konsisten dina ngajaga ngariksa kabeungharan   budaya. Salian eta, anjeunna oge ngahaturnuhunkeun ka masarakat Jabar hususon Majalengka anu geus ngamumule seni budaya.

“Sim kuring geus ngadegeun Bale Budaya di Kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang Bandung. Gedong eta kangge ngamumule tur motekarkeun seni jeung budaya di tatar sunda sacara garatis, sumangga bilih seniman budayawan bade tampil di Bale Budaya,”  ceuk kang Jehan, nenehna Tb. Hasanuddin.

Sawatara Bupati Majalengka, oge salaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, DR. H. Karna Sobahi, M.MPd.,  nepikeun apresiasina ka putra daerah Majalengka anu geus ngabantu Seniman Satatar Majalengka anu keur ngajaga ngariksa oge ngamumule seni budaya Majalengka.

” Hatur nuhun Pa Tb Hasanuddin parantos masihan bantosan ka seniman budayawan Majalengka mangrupi kandaraan roda opat (mobil) katut sound ststem. Sim kuring yakin bantosan ieu tiasa ngaronjatkeun khasanah kabudayaan di Majalengka,” ceuk Bupat Karna.

“Sim kuring kacida gumbira tur ngapresiasi bapa Tb Hasanuddin anu tos masihan bantosan ka Seniman Satatar Majalengka. Bantosan eta tiasa dimangpaatkeun kanggo kagiatan tur ngamumule seni budaya Majalengka. Kukituna budaya mibanda peranan anu signifikan kangge kamajengan hiji daerah. Hal ieu sangkan tiasa nanjeurkeun budaya dina etika pergaulan,” ceuk Bupati.

Di tempat nu sarua, Ketua Seniman Satatar Majalengka, Deni Heryanto, ngahaturnuhunkeun ka anggota DPR RI F. PDI Perjuangan, DR. H. Tb Hasanuddin anu geus masrahkeun bantuan mobil katut sound ststem. Ku ayana pasilitas ieu dipiharep bisa ngaronjatkeun sumanget dina ngamotekarkeun tur ngamumule seni budaya Majalengka.

“Hatur nuhun bapa Tb Hasanuddin anu parantos masihan bantosan kandaraan katut sound system, kacida mangpaatna. Pamugi mangpaatna langkung ageung, oge janten amal anu teras ngalir kangge kulawargi Jendral Tb Hasanuddin,” ceuk Ketua Sasama, Deni Heryanto.

Sasama

Kandaga seni budaya Seniman Satatar Majalengka  (Sasama) mere rohang anu salega-legana pikeun generasi ngora pikeun migawe inovasi-inovasi. Lain ngan saukur motekarkeun tur ngamumule seni budaya, tapi dibuktikeun ku kreasi-kreasi anu anyar. Sasama ieu geus ngadeg perwakilan di 26 Kacamatan sa-Kabupaten Majalengka.

“Sasama masihan rohang kangge kasenian rayat anu salami ieu mingkin kirang perhatosan. Naon anu dipidamel ku sasama saluyu sareng kamotekaran jaman. Langkung kreatif oge langkung ngaraketkeun persatuan,” ceuk Deni.

Dina hal ieu seni budaya mangrupakeun kabeungharan, dijerona mibanda elmu pangaweruh, kapercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat jeung kamampuh-kamapuh lianna anu di dipibanda ku anggota masarakat. Kabudayaan oge mangrupa teknoligi sisial, ideologi, religi, sarta kasenian katut barang, anu sakabehna mangrupakeun warisan sosial.

“Kacida beungharna seni budaya Sunda teh, kukituna urang sakumna generasi entragan ngora kudu ngajaga ngariksa oge ngamumule seni budaya sangkan teu direbut ku bangsa deungeun,” ceuk Ketua Sasama anu oge Kepala BKN DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. (Ayank R Sambara)

Comment here